سیم بسته‌بندی (روکشدار)

2020-03-15T12:11:15+00:00

سیم بسته‌بندی (روکشدار)   کاربرد این سیم برای بسته بندی و... می باشد که به صورت کرد - پهن با قطر های مختلف مطابق با سفارش مشتری در تولیدی صنایع فلزی قائم انجام می شود سیم بسته بندی از انواع مختلف تولید می شود ، مغزی سیم مفتول نرم می باشد که روی آن روکش