فروشگاه:
تهران – خیابان 15 خرداد – ابتدای خیابان پامنار
سمت راست – بعد از کوچه پرتوی – پلاک 33

تلفن: 02133910075

کارخانه:
تهران – شهرک صنعتی چهاردانگه
خیابان ششم – فلزتراش – پلاک 42
تلفن:    02155247454